Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội, Chi hội tổ chức sinh hoạt Chi hội quý I năm 2020 theo một số nội dung sau:

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 nhằm giúp cơ sở Hội có tài liệu phục vụ sinh hoạt Chi hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội, Chi hội tổ chức sinh hoạt quý IV năm 2019 với một số nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 nhằm giúp cơ sở Hội có tài liệu phục vụ sinh hoạt Chi hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội, Chi hội tổ chức sinh hoạt quý III năm 2019 với một số nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, nhằm giúp cơ sở Hội có tài liệu phục vụ sinh hoạt chi Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn định hướng nội dung sinh hoạt Chi hội quý II năm 2019 như sau:

Xem tiếp


Thực hiện chương trình công tác năm 2019 và nhằm giúp cơ sở Hội có tài liệu phục vụ sinh hoạt Chi hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh định hướng nội dung sinh hoạt Chi hội và đăng tải trên Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn (trong chuyên mục: Tài liệu sinh hoạt Chi hội).

Xem tiếp


1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. 2. Tuyên truyền Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018. 3. Tuyên truyền các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Xem tiếp


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn định hướng nội dung sinh hoạt Chi, tổ hội quý III năm 2018 trong chuyên mục Tài liệu sinh hoạt Chi hội với các nội dung đính kèm bên dưới. Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở Hội phối hợp với Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh lựa chọn tài liệu phù hợp với dung lượng thời gian gửi các Chi, tổ hội tổ chức sinh hoạt với những nội dung thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, chủ động bố trí tham dự và hướng dẫn sinh hoạt tại các Chi, tổ hội ít nhất 1 lần/quý.

Xem tiếp


Thực hiện chương trình công tác năm 2018 và nhằm giúp cơ sở Hội có tài liệu phục vụ sinh hoạt các Chi, tổ hội. Từ quý II năm 2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh định hướng nội dung sinh hoạt Chi, tổ hội và đăng tải trên Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn (trong chuyên mục: TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI HỘI).

Xem tiếp

Sign In