Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án sản xuất vụ Đông - Xuân 2018-2019

( Cập nhật lúc: 10/01/2019  )
Ngày 24/9/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019.

Xem chi tiết nội dung Phương án sản xuất vụ Đông - Xuân 2018 - 2019 tại link sau: Phương án sản xuất vụ Đông - Xuân 2018-2019

Sign In