Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021

( Cập nhật lúc: 24/11/2020  )
Để chủ động đối phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại gây hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản trong vụ Đông Xuân năm 2020-2021, ngày 19/11/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2123 về việc phê duyệt Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021.


Theo đó Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 theo đúng nội dung được phê duyệt và theo quy định hiện hành.

 

Xem chi tiết nội dung Phương án tại link sau: Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021

Sign In