Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nghị định số 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt được Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Xem tiếp


Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Xem tiếp


Bộ Y tế đã công bố cẩm nang 10 câu hỏi đáp để người dân có đầy đủ thông tin cần thiết và chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới.

Xem tiếp


Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu và thực hiện đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Qua đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, nâng cao vị thế của tổ chức Hội, củng cố và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Xem tiếp


Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại huyện Ngân Sơn đầu tháng 3/2019. Ngày 12/4/2019, huyện Ngân Sơn đã công bố hết dịch. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5/2019 đến nay, dịch tả lợn bùng phát trở lại với tốc độ lây lan rất nhanh, theo đó phát sinh thêm 14 ổ dịch tại các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Na Rỳ, Chợ Đồn và thành phố Bắc Kạn (tính đến ngày 15/5/2019 đã có 262 con lợn bị tiêu hủy).

Xem tiếp


Để thống nhất trong việc hướng dẫn sản xuất nhằm đạt mục tiêu về năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt.

Xem tiếp


Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.

Xem tiếp


Không có tài sản đảm bảo, nông dân vẫn được vay đến 200 triệu.

Xem tiếp


* Hỏi: Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) do Hội Nông dân cấp xã vận động được hàng năm có thể giữ lại tại cơ sở để cho vay với thời gian ngắn (12 tháng) được không?

Xem tiếp

12345
Sign In