Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Lời Bác Hồ dạy ngày 02/11/1959 "... chớ nên cái gì tốt thì dành cho mình, xấu để cho người khác".

Xem tiếp


Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện nhiệm vụ cấp bách: chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp công, góp của vào sự nghiệp bảo vệ và kiến thiết đất nước. Trong bối cảnh chính quyền non trẻ vừa thành lập, tình thế cách mạng “Ngàn cân treo sợi tóc”, cùng một lúc giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm hoành hành, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Người có tác dụng vô cùng to lớn. Hết thảy mọi người dân Việt Nam đã sát cánh bên nhau, đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, hoàn thành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem tiếp


Nước ta hiện có trên 500 đầu báo và tạp chí xuất bản định kỳ hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhâp, báo chí cách mạng có biết bao thuận lợi để phát triển, để đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn.

Xem tiếp


Trước tình hình mới của cách mạng, tháng 12-1958, dưới bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Ðạo đức cách mạng”. Tác phẩm được in lần đầu trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), sau đó được Nhà xuất bản Sự thật (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ngày nay) in thành sách và phát hành ngay trong tháng 12/1958.

Xem tiếp


Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung ) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù (còn gọi là Làng Chùa), xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan.

Xem tiếp


Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội và điều kiện thực tế của địa phương.

Xem tiếp


Xuân Đinh Dậu 2017, Đảng ta tròn 87 tuổi. Trải qua 87 mùa xuân, Đảng, Bác Hồ lãnh đạo nhân dân và cùng toàn quân không quản hy sinh, gian khổ, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thử thách, dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Xem tiếp


Sau 70 năm và sẽ mãi mãi về sau, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Người luôn mang tính thời sự và giữ nguyên giá trị nhân quân sự.

Xem tiếp


Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem tiếp


Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam cũng chính là người đã khởi xướng, rèn luyện và để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng của Đảng.

Xem tiếp

1234
Sign In