Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn trồng bí xanh thơm theo hướng hữu cơ

Thực hiện Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) II, do tổ chức FAO tài trợ, vừa qua Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội nông dân xã Yến Dương (Ba Bể) tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng bí xanh thơm theo hướng hữu cơ cho người dân...

Thăm nắm tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế tại các Hợp tác xã

Ngày 19/02/2020, đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã đến làm việc và thăm nắm thông tin, tình hình, nhu cầu hoạt động thực tế tại Hợp tác xã (HTX) An Thịnh - thị trấn Chợ Mới và Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố,...

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản phẩm OCOP

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai, phối hợp thực hiện, lồng ghép các hoạt động thiết thực, nhằm phát triển thương hiệu nông sản địa phương. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, nông...

Tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi

Thời điểm hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) cơ bản đã được kiểm soát, đẩy lùi. Việc tái đàn lợn đang được tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện một cách thận trọng với những điều kiện khắt khe nhằm kiểm soát an toàn dịch bệnh.

Tập huấn trồng bí xanh thơm theo hướng hữu cơ

Thực hiện Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) II, do tổ chức FAO tài trợ, vừa qua Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội nông dân xã Yến Dương (Ba Bể) tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng bí xanh thơm theo hướng hữu cơ cho người dân...

Xem tiếp

1027262

Sign In