Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên nông dân

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hơn 600 hội viên nông dân trên địa bàn các huyện Bạch Thông, Chợ Mới và...

Hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Phát huy lợi thế của địa phương, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tích cực đưa khoa học kỹ thuật mới, hỗ trợ vốn vay giúp hội viên, nông dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua đó...

Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 61 tại huyện Na Rì

Ngày 23/9/2020, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò,...

Triển khai thực hiện ứng phó với mua to, lũ lớn, sạt lở đất

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ đêm 21 đến 22/9 đã có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa tại một số trạm từ 7h ngày 21/9 đến 12 ngày 22/9/2020 từ 50-150mm; riêng trạm Đông Viên (huyện Chợ Đồn) 208mm, trên các triền sông suối xuất hiện lũ với biên độ...

Thăm quan học tập kinh nghiệm thực hiện dự án thuộc Chương trình FFF tại tỉnh...

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Chương trình FFF năm 2020, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức đoàn công tác thăm quan, học tập kinh nghiệm tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình FFF tại tỉnh Hòa Bình và...

Hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Phát huy lợi thế của địa phương, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tích cực đưa khoa học kỹ thuật mới, hỗ trợ vốn vay giúp hội viên, nông dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua đó...

Xem tiếp

Triển khai thực hiện ứng phó với mua to, lũ lớn, sạt lở đất

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ đêm 21 đến 22/9 đã có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa tại một số trạm từ 7h ngày 21/9 đến 12 ngày 22/9/2020 từ 50-150mm; riêng trạm Đông Viên (huyện Chợ Đồn) 208mm, trên các triền sông suối xuất hiện lũ với biên độ...

Xem tiếp

1152633

Sign In