Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Mới biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Sáng 19/8/2019 Hội Nông dân huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ VI, giai đoạn 2016 - 2019.

Nông dân làm giàu từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

Mô hình hợp tác xã kiểu mới được Hội Nông dân các cấp thành phố Bắc Kạn triển khai đã giúp tạo được mối liên kết vững chắc, giúp nông dân giảm thiểu những chi phí không cần thiết, gia tăng giá trị đầu ra cho sản phẩm, tăng thu nhập...

Bệnh vàng lá thối rễ cam, quýt

Tác nhân do các loại nấm sống dưới đất gây bệnh như Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia… gây ra.

Tập huấn về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh...

Nhằm nâng cao kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng, vừa qua Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tổ chức 08 lớp tập huấn về công tác quản lý chất...

Tập huấn biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi

Ngày 08/7/2019 Hội Nông dân Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức 01 lớp tập huấn một số biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Tham gia tập huấn gồm 35 học viên là các hộ hội viên nông dân đang chăn nuôi gia...

Nông dân làm giàu từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

Mô hình hợp tác xã kiểu mới được Hội Nông dân các cấp thành phố Bắc Kạn triển khai đã giúp tạo được mối liên kết vững chắc, giúp nông dân giảm thiểu những chi phí không cần thiết, gia tăng giá trị đầu ra cho sản phẩm, tăng thu nhập...

Xem tiếp

917824

Sign In