Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa...

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được các cấp ủy, chính quyền và các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh,...

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn liên kết với các ngành chức năng và doanh nghiệp hỗ...

Vụ đông năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Ban Quản lý Dự án CSSP tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân tại huyện Ba Bể và Na Rì trồng khoai tây vụ đông được 20,69 ha/197 hộ tham...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình,

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội...

Chiều ngày 25/02/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phối hợp tham gia viết tin, bài tuyên truyền trên Website Đại biểu dân cử tỉnh...

Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ dbdc.backan.gov.vn) là Trang thông tin chuyên cung cấp thông tin chính thức, công khai về các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp của tỉnh Bắc Kạn trên mạng Internet.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn liên kết với các ngành chức năng và doanh nghiệp hỗ...

Vụ đông năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Ban Quản lý Dự án CSSP tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân tại huyện Ba Bể và Na Rì trồng khoai tây vụ đông được 20,69 ha/197 hộ tham...

Xem tiếp

"Ly nông nhưng không ly hương"

Đó là tâm sự của anh Nguyễn Văn Tuấn- Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ, sản xuất, chế tạo nông cụ, máy nông nghiệp Thành Ngân tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Mặc dù cư trú...

Xem tiếp

1234311

Sign In