Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nữ hội viên nông dân nỗ lực làm kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu...

Đó là chị Nông Thị Đeng ở thôn Nà Pài, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn nỗ lực vươn lên làm giàu từ mô hình kinh doanh, dịch vụ kết hợp trồng trọt, chăn nuôi bảo đảm ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tích cực góp phần nâng...

Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 24/6/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ba Bể biểu dương nông dân điển hình tiên tiến

Ngày 07/7/2020, Hội Nông dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Bí xanh thơm Ba Bể từng bước vươn ra thị trường lớn

Những năm qua, sản phẩm bí xanh thơm của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã được người tiêu dùng biết tới và là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương. Đến nay, cây bí xanh thơm đã được người dân nhân giống và ứng dụng công nghệ quy...

Bản tin công tác Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn

Bản tin chung của khối đoàn thể tỉnh Bắc Kạn

Nữ hội viên nông dân nỗ lực làm kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu...

Đó là chị Nông Thị Đeng ở thôn Nà Pài, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn nỗ lực vươn lên làm giàu từ mô hình kinh doanh, dịch vụ kết hợp trồng trọt, chăn nuôi bảo đảm ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tích cực góp phần nâng...

Xem tiếp

Bí xanh thơm Ba Bể từng bước vươn ra thị trường lớn

Những năm qua, sản phẩm bí xanh thơm của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã được người tiêu dùng biết tới và là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương. Đến nay, cây bí xanh thơm đã được người dân nhân giống và ứng dụng công nghệ quy...

Xem tiếp

1109072

Sign In