Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin công tác MTTQ và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn số quý I/2021

( Cập nhật lúc: 05/04/2021  )
Bản tin chung của khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn.

 

Xem chi tiết nội dung Bản tun tại link sau: Bản tin công tác MTTQ và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn số quý I/2021

Sign In